WasteApp - Easy Container Management

Du känner igen det. Containrarna är fulla och det skall beställas tömning. Du samarbetar kanske med mer än en avfalltransportör- och så vet du att, den vill att du beställer via deras portal, den andra via deras emailadress- och den tredje föredrar att du ringer. Glöm detta!

Med Wasteapp trycker du endast på bilden av din container eller behållare och tömningen är beställd. Detta oavsett hur många olika avfalltransportörer du använder dig av!

Ring mig

- Fyll i formuläret här så ringer vi dig..